Övergång till "Öppenvårdsfil" - Landstinget Sörmland

Lägg in frågor om File it! så får du svar av Vektor.
Post Reply
vektor
Användare
Posts: 26
Joined: 2008-06-21, 11:01
Contact:

Övergång till "Öppenvårdsfil" - Landstinget Sörmland

Post by vektor »

Flera landsting går över till Öppenvårdsfil istället för vis-fil och nu är det Landstinget Sörmland som byter. Det är filen för oktober månad som blir den första filen i det nya formatet.

Rapporterar man med öppenvårdsfil bör man ha File it version 5.4.0 eller senare.

Fråga ditt landsting vilka uppgifter du skall ha när du skall rapportera med Öppenvårdsfil. Fråga även om du skall rapportera in fler uppgifter (t ex diagnoskoder och KVÅ-åtgärdskoder).

Nere till höger i inställningarna i File it står det “Rapportering mot Privera” Ja. Till höger om det skall du byta från ”vis-fil” till ”Öppenv.”. (Med det menas att du rapporterar med öppenvårdsfilen.)

Inställningarna i File it kommer att ha fler uppgifter som skall fyllas i när du har valt Öppenv.
För att visa dessa inställningar, klicka på fliken Öppenv som finns överst på sidan inställningar (Funktionsmeny, Inställningar). (Klicka på fliken Privera, för att visa inställningarna för vis-fil.)

När du byter från vis-fil till Öppenvårdsfil:
Har du tidigare för vis-filen haft en besökskod som varit 2102 skall du sätta Vårdgivarspecialitet till 21 och besökskod till 02. Din besökskod skall alltså ändras från 2102 till 02. Detta måsta justeras på två ställen i inställningarna i File it. (Detta måste ev justeras manuellt på redan registrerade besök, som kan ha fått den gamla besökskoden.) De kallar denna kod för Priskod, nu när det handlar om öppenvårdsfilen, men det är alltså samma sak som besökskod.

HoS personalkategori, heter i File it “Vårdgivarkategori”.

Landstinget i Sörmland - Information om öppenvårdsfil: https://samverkan.dll.se/for-vardgivare ... envardsfil

Under dina samtal med ditt landsting kan du fylla i värden för termerna nedan:

Term, kommentarer
Verksamhetsområde, Medicinskt verksamhetsområde
Avtalstyp, Normalt: 3 = Sörmland huvudavtal
Vårdnivå, Normalt: P = Primärvård
Kontakttyp, Normalt: B = Besök
HoS personalkategori, (heter i File it Vårdgivarkategori) Koder enligt ”Begrepp och Termer” - kort lista: 10 = Läkare, 12 = Psykolog, 13 = Sjukgymnast, 41 = Legitimerad psykoterapeut, ej läkare, 42 = Legitimerad psykoterapeut, läkare
Priskod 1, Priskod (gentemot beställaren)
Specialmottagning, Används ej i Sörmland
Vårdgivarspecialitet, Specialitetskod (gentemot beställaren)
inställningarna i File it
inställningarna i File it
oppenv2018_blurred.png (216.31 KiB) Viewed 42005 times
Post Reply