Examensarbete 20p av Henrik Magnusson
Elektrotekniklinjen 180 p, Lunds Tekniska Högskola

Titel: Automatisering av materialhantering
och förpackning i glasullsindustrin
- tre praktikfall

Handledare: Gustaf Olsson

Examinator: Gunnar Lindstedt

Institution: Industriell elektroteknik och automation (IEA)
Lunds Tekniska Högskola

Rapporten i pdf-format (8 Mb)

Artikel - 2 sidor (100kb)

PowerPoint-presentation (1 Mb)

Bilder från maskinen i projekt 1

Bilder från maskinen i projekt 2


Mer info: Henrik Magnusson
Email: henrikmagnusson[at]home.se
Tel: 0707-727802

Hemsida: www.vektor.se/h/